Image

— Szkoła Impro

Najbliższe, 9-miesięczne kursy improwizacji teatralnej w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy ruszą w październiku. Zapisy do grupy uczącej się w języku polskim i w języku angielskim otworzymy we wrześniu! Bądźcie czujni…
Prowadzimy też warsztaty na zamówienie. Dla wszystkich grup wiekowych! Szeroki zakres tematyczny – elementarne zadania aktorskie, impro, integracja, kreatywność, partnerstwo, słuchanie, spontaniczność…

A tutaj cudny film relacjonujący udział w naszych warsztatach

— Warsztaty z podstaw improwizacji

Image

Warsztaty obejmować będą podstawowy trening aktora/improwizatora.

Pierwszy etap warszatu to rozgrzewka ciała i umysłu. Poznamy się, pootwieramy, zrelaksujemy. Tym samym nabierzemy dystansu, uwolnimy swoją wyobraźnię, wyzbędziemy się samokrytyki i strachu przed oceną innych. Wchodząc w stan głebokiego skupienia i czujności popracujemy na słuchaniem jako niezbędnym elementem improwizacji. Popracujemy nad byciem tu i teraz. Słuchając przyjmujemy propozycje innych i skupiamy się na ich rozwijaniu podczas budowania scenek improwizowanych. Rozwiniemy pojęcie oferty, czyli składania propozycji na scenie. Dowiemy się skąd brać pomysły, jak ich nie przesiewać, a pozwolić sobie na spontaniczność i radosne tworzenie. Wzmocnimy swoją błyskotliwość i sprawne rekacje. Ważnym elementem warsztatu będzie również praca z zespołem i partnerem scenicznym. Popracujemy nad warsztatem aktorskim, kładąc nacisk na postaciowanie, działania fizyczne, bycie w przestrzeni, świadome bycie na scenie. Dowiemy się, czym jest status i jak istotny jest przy budowaniu relacji bohaterów. Poznamy pojęcie platformy.

Warsztat obejmie zarówno zagadnienia teoretyczne jak i masę ćwiczeń praktycznych. Finałowy moment warsztatu to zabawa improwizacją sceniczną, czyli wspólne odgrywanie improwizowanych etiud z wykorzystaniem nabytych umiejętności.

Warsztaty te to przede wszystkim lekcja wyobraźni, akceptacji siebie i innych, praca nad uwolnieniem swojej spontaniczności, wydobyciem ekspresji, wzmocnieniem pewności siebie, wyzwolenie się z samokrytyki. To także prawdziwa terapia śmiechem i porządne doładowanie energetyczne!

Image

— Dla kogo są warsztaty z podstaw improwizacji teatralnej?

Dla przyszłych aktorów warsztaty stanowić będą cenny materiał przydatny w procesie budowania roli, tworzenia scenariusza, konstruowania dialogów. Improwizacja uczy świadomego bycia na scenie, mocnego kontaktu z partnerem.

Wszystkim, którym zdarza się występować publicznie improwizacja pomoże zwiększyć pewność siebie, popracować nad błyskotliwością, obudzić w sobie spontaniczność, zwiększyć ekspresję, osiągnąć swobodę w przemawianiu, wyzbyć się samokrytyki, osiągnąć naturalność, zmniejszyć stres towarzyszący wystąpieniom publicznym.

Dla wszystkich innych warsztaty okażą się ciekawą przygodą, zajrzeniem w głąb siebie i doskonałą okazją do spędzenia czasu w wyjątkowy, kreatywny sposób!