Image

— Laboratorium Impro

Zgłębiamy tajniki sztuki impro. Ta młoda forma teatralna jest w fazie silnego rozwoju na całym świecie. Improwizacja to świat do nieustannego zgłębiania, poddawany ciągłym zmianom, udoskonaleniom. Bacznie obserwujemy ten proces, badamy… Niebawem ukażą się nasze pierwsze publikacje. Już teraz polecamy kilka ciekawych źródeł informacji o impro i artykułów do poczytania:

http://warsawimprov.pl/

http://rozalska.com/index.php/pl/

http://www.impro.info.pl/

http://improstrefa.pl/

A tutaj wywiady z naszymi gośćmi, mistrzami impro:

A tutaj impro w odcinkach: