— Good improvisers seem telepathic; everything looks pre-arranged, This is because they accept all offers made—which is something no ‘normal’ person would do. Keith Johnstone

— Impro

Teatr improwizowany (znany także jako impro) jest formą teatru, w którym aktorzy grają spontanicznie, bez scenariusza. Improwizacja jako technika teatralna, została zainicjowana na gruncie angielskim i amerykańskim w latach 60-tych XX w. Opiera się na metodach stworzonych przez Violę Spolin (szkoła amerykańska) i Keith’a Johnstone’a (szkoła angielska). Buduje przedstawienie teatralne na oczach widza, który ma znaczący wpływ na to, co dzieje się na scenie.

W impro najistotniejsza jest pełna świadomość obecności na scenie, z której budzi się uwaga na partnera, otoczenie, siebie. Kolejnymi istotnymi elementami jest praca z wyobraźnią, rozbudzenie kreatywności, uwolnienie spontaniczności, poznawanie siebie i odkrycie swojego prawdziwego "ja". W impro w centrum uwagi jest nasz sceniczny partner, który jest dla nas najważniejszy, którego w pełni akceptujemy przyjmując jego oferty, rozbudowując je i tworząc wspólnie teatralne światy.

— Czym dla Nas jest Impro?